آدرس:

Unit 304, 6075 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 3W2

ساعات کاری:

دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 5

پست الکترونیک:

info@parsnational.ca

شماره های تلفن:

416-757-1400

416-733-3633

WhatsApp:

1-647-818-1665+

1-416-666-0335+

تلگرام:

1-416-666-0335+

Fax: 416-757-1456