زبان ها
 

مهاجرت خویشاوندی

مهاجرت خویشاوندی

 

بسیاری از افراد مقیم کانادا چه دارای کارت شهروندی و چه دارای اقامت موقت، عزیزانی در کشوری دیگر داشته که در آرزوی آوردن این عزیزان به کانادا هستند.

از همین رو دولت کانادا راه های متعددی را جهت برآورده شدن آرزوی شما و تبدیل این رویا به واقعیت پیش روی شما قرار داده که یکی از این راه ها از طریق ویزای اسپانسرشیپ خانواده یا همان Family Class Sponsorship Program است.

ویزای اسپانسرشیپ خانواده یکی از چندین راه دریافت ویزا می باشد که در کشورهای پیشرفته ای همچون کانادا، با هدف اتحاد و یکسان سازی بنیان خانواده در دستور کار دولت قرار می گیرد. بنابراین ، دولت کانادا خود را ملزم دانسته چنین برنامه هایی را جهت گردهم آوردن اعضای خانواده ها در الویت قرار دهد.

و اما کسانی که مشمول ویزای اسپانسرشیپ خانواده می شوند؛ عبارتند از: همسر، والدین، پدربزرگ / مادربزرگ ها و کودکان وابسته به والدین

در ارتباط با والدین و پدربزرگ و مادربزرگ ها، همچنین می توان از طریق برنامه سوپر ویزا (Super Visa) نیز اقدام نمود.

اسپانسرشیپ همسر :

(Spousal Sponsorship)

 

چنانچه در فکر اسپانسرشدن همسر یا فرزندان خود به کانادا هستید، لطفا قبل از پرکردن فرم های مربوطه یا هرگونه اقدام، از توصیه های کارشناسانه ما در این زمینه بهره مند شوید.

در موارد اسپانسرشیپ خانواده (کودکان وابسته به والدین) نیز پیشنهاد می شود به منظور تسریع فرآیند پرونده خود، از توصیه های کارآمد متخصصین ما بهره بگیرید.

تجربه و دانش ما در قوانین مهاجرتی کانادا به بسیاری از متقاضیان کمک کرده تا زندگی جدید خود را با موفقیت در کانادا آغاز کنند.