زبان ها
 

برنامه مهاجرت استانی (PNP)

برنامه مهاجرت استانی (PNP)

 

برنامه های مهاجرت استانی راه دریافت سریع ویزای دائمی کانادا

 

این برنامه مناسب افرادی ست که قصد اقامت در کانادا یا استان خاصی از آن را دارند.

هر استان کانادا ( به غیر از کبک) روش و برنامه کاندیدای استانی مخصوص به خود را دارد. بدین منظور، هراستان با توجه به نیاز خود قشر خاصی از متقاضیان را پذیرش نموده که این امر موجب افزایش کارایی این افراد و رشد آنها در آن استان می شود.

تجربه و دانش ما در قوانین مهاجرتی کانادا به بسیاری از متقاضیان کمک کرده تا زندگی جدید خود را با موفقیت در کانادا آغاز کنند.