زبان ها
 

برنامه تجربه کانادایی

دریافت ویزای دائمی از طریق سیستم برنامه مهاجرتی تجربه کاری کانادایی

(Canadian Experience Immigration Program CEC)

این برنامه جهت دریافت اقامت کانادایی از طریق تجربه کاری در کانادا می باشد.

در واقع این افراد در یک استان خاص مقیم بوده و دارای شغلی مشخص بوده اند و از این طریق با شرایط اجتماعی جامعه کانادایی آشنایی پیدا کرده اند.

کاندیداهای واجد شرایط بایستی ابتدا پروفایل مهاجرتی خود را از طریق سیستم ورود سریع تکمیل نموده و پس از آن منتظر دعوت نامه سازمان مهاجرت بمانند تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

موارد مورد نیاز جهت دریافت ویزا از طریق برنامه مهاجرتی تجربه کانادایی

– حداقل یکسال تجربه کاری فنی یا تخصصی در کشور کانادا با حداقل 36 ماه حضور در این کشور

– دریافت نمرات قبولی زبان انگلیسی 5 یا 7 از سوی Canadian Language Benchmark

– برنامه ریزی جهت زندگی و کار برای استان های خارج از کبک ( جهت افرادی که دارای سابقه کاری در استان کبک بوده و قصد اقامت در این استان را نیز دارند بایستی از طریق (Quebec Experience Class) اقدام نمایند.

متقاضیان می توانند در طول زمان فرآیند پرونده شان تا گرفتن جواب نهایی در کانادا مستقر باشند.

افرادی که قبلا سابقه کاری در کانادا را داشته اند ولی بعدها کشور را ترک کرده اند، تا 3 سال فرصت دارند تا از طریق سیستم تجربه کانادایی برای پذیرش اقدام کنند.

نکته: دانشجویان تمام وقت و یا افراد دارای مشاغل آزاد، جزو این برنامه پذیرش نخواهند شد.

تجربه و دانش ما در قوانین مهاجرتی کانادا به بسیاری از متقاضیان کمک کرده تا زندگی جدید خود را با موفقیت در کانادا آغاز کنند.